EBSCO

EBSCO

Bazy dostępne na platformie EBSCOhost obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne, psychologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę, biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne, biomedyczne i wiele innych:

Bazy pełnotekstowe:

Bazy bibliograficzne: