MathSciNet Mathematical Reviews on the Net

MathSciNet Mathematical Reviews on the Net

Baza danych tworzona przez American Mathematical Society, jest kontynuacj± wydawnictwa drukowanego Mathematical Reviews.
Zawiera ponad 2 miliony rekordów - dane bibliograficzne, recenzje oraz abstrakty publikowanych prac z zakresu matematyki, pocz±wszy od roku 1940.
Jest najbogatszym ¼ród³em informacji bibliograficznych z zakresu matematyki i jej zastosowań. Rocznie w bazie przybywa ponad 40 tys. recenzji.