Director of the

Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences

announces the availability of

PhD student scholarship

in Computational Biology with a focus on modelling of glioblastoma

(starting date: by agreement as soon as possible )

 

Qualifications requested and eligibility:

Master’s of Science in Bioinformatics, or an equivalent Master’s degree in Biotechnology, Computer Science or Statistics. In the latter two cases, the candidate should present evidence of competence in basic molecular biology. Experience in machine learning methods and analysis of sequence data is a merit. The candidate should also have good communication skills and excellent study merits, and good skills in oral and written English.

 

Further Information: More information can be obtained here.

 

Application The applicant should include his/her Curriculum Vitae (CV), a brief description of research interest, skills and past research experience, copies of exam-certificates and grades, a summary of Master’s thesis, any own publications and a cover letter. We encourage applicants to provide details about referees who may provide recommendations for the applicant.

 

 

The documents should be submitted to the secretary of the ICS PAS in Warsaw, ul. Jana Kazimierza 5, room 105 or by e-mail in the pdf files to the address: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , and marked “CB opening PhD stipend”.


Document submission deadline:
Applications are accepted until an appropriate candidate is found, but not later than 30 September 2016

 

Applications will be considered by a Competition Board appointed by the Director of ICS  PAS.

Competition results will appear until an appropriate candidate is found, but not later than 1 September 2016.

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki

Director of the Institute of Computer Science, PAS

Dyrektor

Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

adiunkta

w Zakładzie Sztucznej Inteligencji IPI PAN

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie

z dnia 30  kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz.619).

Kandydaci na to stanowisko powinni spełniać następujące warunki:

  1. Uzyskany tytuł doktora w dziedzinie chemii i/lub biotechnologii nie wcześniej niż 5 lat temu.
  2. Umiejętność symulacji układów biologicznych oraz analizy oddziaływań i dynamiki w tych układach, ze szczególnym uwzględnieniem przewidywania struktur białek i ich kompleksów, analizy oddziaływań, dokowania molekularnego, dynamiki molekularnej układów wieloatomowych.
  3. Podstawowa wiedza z zakresu genetyki, epigenetyki ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów regulujących ekspresję genów i finalną strukturę białek.
  4. Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami i/lub doniesieniami konferencyjnymi z zakresu biologii strukturalnej i obliczeniowej, modelowania struktury i ścieżek zwijania białek oraz interakcji pomiędzy nimi.
  5. Doświadczenie w korzystaniu z oprogramowania do symulacji komputerowej i analizy czynników chemicznych i biologicznych, w szczególności z zakresu: chemii kwantowej, pola siłowego pełnoatomowego i gruboziarnistego, modelowania i wizualizacji, przewidywania struktury białek i ich kompleksów.
  6. Znajomość systemu operacyjnego Linux oraz umiejętność programowania.
  7. Podstawowa znajomość technik laboratoryjnych, w tym: chromatografii, elektroforezy, spektrofotometrii, kalorymetrii, mikrokalorymetrii, hodowli kultur komórkowych, syntezy i oczyszczania białek.
  8. Dobrze widziane doświadczenie w kierowaniu projektami naukowymi, w prowadzeniu zajęć ze studentami oraz odbyte staże w prestiżowych jednostkach badawczych.
  9. Prosimy wskazać 2-3 osoby, które mogą wystawić referencje.

 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

      1. podanie o przyjęcie do pracy,

      2. życiorys naukowy,

      3. spis publikacji oraz kopie co najwyżej 5 najważniejszych publikacji,

      4. odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora,

      5. oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w IPI PAN,

      6. oświadczenie stwierdzające wyrażenie, w przypadku wygrania konkursu, zgody na zaliczenie do liczby osób zatrudnionych w IPI PAN uwzględnianych we wnioskach o przyznanie środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego w roku 2017 (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej Dz. U. Nr 218, poz.1438 oraz z 2011 r. Nr 130, poz.753 i z 2012 r. Nr 93, poz.532).

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie IPI PAN w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 5, pok. 105  lub pocztą elektroniczną w plikach pdf na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z dopiskiem „Konkurs na adiunkta w ZSI”.


Termin składania dokumentów upływa z dniem 5 lipca 2016 roku.

 

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Instytutu Podstaw Informatyki  PAN.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 lipca 2016 roku.

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki

Dyrektor Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Oferty pracy w projektach

 

Nazwa stanowiska: Anotator
Typ projektu: OPUS NCN - ST6
Okres i forma zatrudnienia: okres nieokreślony, umowa o dzieło
Termin składania ofert: 09.06.2016
Więcej o ofercie tutaj.

 

Nazwa stanowiska: Programista
Typ projektu: OPUS NCN - HS2
Okres i forma zatrudnienia: 16 miesiący, umowa o dzieło, ok. 20 godz./tydz.
Termin składania ofert: 04.05.2016
Więcej o ofercie tutaj.

 

Nazwa stanowiska: Informatyk
Typ projektu: OPUS NCN - ST6
Okres i forma zatrudnienia: od 1 maja 2016 do 10 sierpnia 2018, umowa o pracę, pełen etat
Termin składania ofert: 27.04.2016
Więcej o ofercie tutaj.

 

Nazwa stanowiska: Adiunkt
Typ projektu: OPUS NCN - ST6
Okres i forma zatrudnienia: od 1 maja 2016, umowa o pracę, 5/8 etatu
Termin składania ofert: 27.04.2016
Więcej o ofercie tutaj.