Wydawnictwa książkowe IPI PAN

Instytut wydaje monografie i inne publikacje pracowników Instytutu oraz sprawozdania i materiały z konferencji. Dystrybucją wydawnictw zajmuje się księgarnia internetowa KSIĘGARNIA NAUKOWA-EUROPEJSKA

Spis wydawnictw zwartych


Prace IPI PAN

Prace IPI PAN

wydawnictwo ciągłe nieperiodyczne (około 10 - 30 zeszytów rocznie) ukazuje się od 1971 roku. W poszczególnych zeszytach publikowane są wyniki badań naukowych prowadzonych aktualnie w Instytucie.

Spis Prac IPI PAN


Machine GRAPHICS & VISION

"Machine GRAPHICS & VISION"

MGV - kwartalnik w języku angielskim, wydawany od 1992 roku, pod redakcją doc. dr hab. inż. Wojciecha Mokrzyckiego. Obecnie rolę wydawnictwa przejął Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki a redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Leszek Chmielewski. Nowa strona czasopisma Machine GRAPHICS & VISION.


Journal of Language Modelling

Journal of Language Modelling

Journal of Language Modelling - nowe czasopismo elektroniczne w dziedzinie lingwistyki komputerowej.