Kongres Statystyki Polskiej
W dniach 18-20 kwietnia 2012 r. w Poznaniu odbył się Kongres Statystyki Polskiej który zainaugurował on uroczyste obchody 100-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Prof. Jacek Koronacki wziął udzial w Panelu dyskusyjnym "Przyszłość statystyki" w pierwszym dniu Kongresu oraz wygłosił trzeciego dnia zaproszony wyklad pt. "Analiza danych o dużym wymiarze w przypadku małej liczności próby". Prof. Jan Mielniczuk wygłosił zaproszony wyklad pt. "Wkład Polaków w rozwój statystyki matematycznej i aplikacyjnej" w pierszym dniu Kongresu.
order
Referat "Email Classification with Co-Training", wygłoszony przez Swietłanę Kiritchenko i Stana (Stanisława) Matwina na konferencji CASCON 2001, uzyskał "The 10-year Most Influential Paper Award"
order
Dr hab. Adam Przepiórkowski zostal członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego na kadencję 2011-2014