Jakość Roku 2012
Instytut Podstaw Informatyki PAN
laureatem konkursu

JAKOŚĆ ROKU 2012 SREBRO

IPI PAN był koordynatorem projektu Narodowy Korpus Jezyka Polskiego.
order

Profesor Stanisław (Stan) Matwin

otrzymał tytuł i stanowisko

Canada Research Chair (Tier 1) in Visual Text Analytics na Dalhousie University w Halifax.

Niewielu profesorow w Kanadzie

może pochwalić się posiadaniem tego tytułu nadawanego przez państwo.

Profesor Jacek Błażewicz, IEEE Fellow

Profesor Jacek Błażewicz, członek Rady Naukowej Instytutu Podstaw Informatyki PAN został członkiem nadzwyczajnym (IEEE Fellow) Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE). Profesor Błażewicz otrzymał prestiżowy tytuł IEEE Fellow za dokonania w zakresie kombinatorycznych modeli szeregowania zadań. Gratulujemy!

Profesor Grzegorz Rozenberg

Cykl wykładów Profesora Grzegorza Rozenberga

A FORMAL FRAMEWORK FOR PROCESSES INSPIRED BY THE FUNCTIONING OF LIVING CELLS

Wykład wprowadzający 27 listopada 2012 o godzinie 14:30 w budynku IPI PAN
Pozostałe wykłady w budynku WMIiM Uniwersytetu Warszawskiego ul. Banacha 2 w Warszawie - sala 5440 terminy wykładów 29 i 30 listopada, 1 grudnia 2012
Informacje http://phdopen.mimuw.edu.pl.

Ogłoszenie o wykładzie

Nagroda Naukowa
Wydziału IV
Nauk Technicznych PAN

Decyzją zebrania plenarnego Wydziału IV PAN 18 października 2012 r. dr Łukasz Dębowski otrzymał prestiżową Nagrodę Naukową Wydziału IV Nauk Technicznych PAN.