jakoscroku2015-logoJakoscroku2015 Knapikjakoscroku2016-zloto
Instytut Podstaw Informatyki PAN
laureatem konkursu

JAKOŚĆ ROKU 2015 oraz otrzymał statuetkę JAKOŚĆ ROKU 2016 ZŁOTO

za: PlanICST -
inteligentny hybrydowy system planowania i kompozycji usług sieciowych
MBA-2015 logo

Program MBA - Innovation and Data Analysis prowadzony przez
Instytut Podstaw Informatyki PAN
wraz z amerykańskim Partnerem
Woodbury School of Business
zajął 2 MIEJSCE
w kategorii KADRA DYDAKTYCZNA
w Rankingu Perspektyw dla Najlepszych Programów MBA w 2015 roku

Springer SCI605 zdjecieJK mini2
Z okazji 70 rocznicy urodzin
prof. Jacka Koronackiego

został wydany tom:
Challanges in Computational Statistics and Data Mining
(seria Studies in Computational Intelligence no. 605, Springer)

Uroczystość wręczenia tomu odbyła się
14 stycznia 2015
podczas posiedzenia Rady Naukowej IPI PAN.
SEFM2015-BPAward
Mgr Michał Knapik, Dr Artur Niewiadomski i Prof. Wojciech Penczek otrzymali "Best Paper Award" na konferencji SEFM 2015 w Yorku (07-11 września 2015) za pracę "Generating None-Plans in Order to Find Plans". Praca była częściowo finansowana z projektu pt. "Nowe metody parametrycznej weryfikacji modelowej", realizowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/N/ST6/03426
ncn-logo

Narodowe Centrum Nauki roztrzygnęło trzecią edycję konkursu Symfonia, przyznając dofinansowanie 6 projektom na 62 złożone wnioski. Jednym znich jest projekt pt. "Atlas obszarów regulatorowych specyficznych dla mózgu ludzkiego – nowe narzędzie odkrywania ścieżek powodujących wybrane choroby mózgu",
w którym uczestniczy Zespół Biologii Obliczeniowej IPI PAN pod kierunkiem prof. Jana Komorowskiego.

Kierownikiem projektu jest dr Bartosz Wilczyński z Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Poza zespołami z MIMUW i IPI PAN w przedsięwzięciu uczestniczyć będzie zespół prof. Bożeny Kamińskiej-Kaczmarek z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Więcej informacji na stronie NCN